arenfa

حدیث : نشانه سالم بودن یقین شخص مسلمان

reihanato-nabi-By-Shiawallpapers

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: نشانه سالم بودن یقین شخص مسلمان این است كه مردم را با به خشم آوردن خداوند خوشنود نسازد و آنان را بر آنچه كه خداوند به آنان عطا نكرده است سرزنش نكند زیرا رزق و روزی را نه حرص حریص به سوی او می كشاند و نه ناخوش داشتن شخص از او باز ...

ادامه مطلب »

حدیث : حد توكل در کلام امام صادق علیه السلام

حدیث

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: هیچ چیزی نیست جز اینكه برای آن حدی است.  راوی گوید: عرض كردم فدایت شوم حد توكل چیست ؟ فرمود : یقین  عرض كردم : حد یقین چیست ؟ فرمود: حد یقین آن است كه با وجود خداوند از هیچ چیز نترسی.

ادامه مطلب »

حدیث : مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند

حدیث

 امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در زیر دیوار كجی نشسته بود و در بین مردمان حكم می فرمود، پس برخی از مردم گفتند: در زیر این دیوار منشین كه به خاطر رخنه ای كه دارد ترسناك است. حضرت فرمود: مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند پس از آنجا برخاست و دیوار فرو ریخت.   امیرالمومنین ...

ادامه مطلب »

حدیث : گنج زیر دیوار که حضرت خضر آن را تعمیر کرد

حدیث

صفوان جمال گوید: از امام صادق علیه السلام درباره قول خدای تعالی در داستان حضرت خضر علیه السلام پرسیدم كه می فرماید : و اما آن دیوار (كه تعمیر نمودم ) متعلق به دو كودك یتیم در شهر بود و در زیر آن دیوار گنجی برای آنان نهفته بود حضرت فرمود: به راستی كه آن گنج طلا و نقره نبود ...

ادامه مطلب »

حدیث : بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینكه …

حدیث

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینكه بداند كه آنچه به او رسیده نمی توانست به او نرسد و خطا رود و آنچه كه به خطا رفته و به او نرسیده نمی شد كه به او برسد و بداند كه زیان رساننده و سود ...

ادامه مطلب »

حدیث : بندگان برجسته و شایسته در کلام امام صادق علیه السلام

حدیث

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: همانا برای خداوند بندگان برجسته و شایسته ای وجود دارد كه خداوند آنها را از همین آفرینش و زمین خود آفریده است و آنان را برای برطرف كردن نیازهای برادران دینی آفریده، آنان حمد و سپاس را مایه مجد و بزرگی می دانند و خداوند سبحان بزرگواری های اخلاقی را دوست ...

ادامه مطلب »

حدیث : توصیه های نیك درکلام امام صادق علیه السلام

حدیث

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به بزرگواری های اخلاقی زیرا خداوند عزوجل اخلاق پسندیده را دوست دارد و از اخلاق نكوهیده بپرهیزید زیرا خداوند عزوجل آنها را دشمن می دارد و بر شما باد به تلاوت قرآن، تا آنجا كه فرمود: بر شما باد به خوش خلقی زیرا خوش خلقی صاحب خود را به درجه روزه ...

ادامه مطلب »

حدیث : اخلاق نیك درکلام امام صادق علیه السلام

حدیث

حماد بن عثمان گوید: مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! اخلاق نیك را به من خبر ده ، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : چشم پوشی و گذشت از كسی كه به تو ستم روا داشته و پیوند با كسی كه از تو بریده و عطا كردن به كسی كه تو ...

ادامه مطلب »

حدیث : جوانمردی ها و خوبی های اخلاقی در کلام امام صادق

حدیث

جراح مدائنی گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود : آیا جوانمردی ها و خوبی های اخلاقی را برایت بگویم ؟ چشم پوشی و درگذشتن از خطای مردمان و یاری دادن به برادر دینی از نظر مالی و یاد كردن زیاد از خداوند.

ادامه مطلب »
theme