arenfa
حدیث

حدیث : بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینكه …

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

امیرالمومنین علیه السلام می فرمود:

بنده ای مزه ایمان را نمی چشد مگر اینكه بداند كه آنچه به او رسیده نمی توانست به او نرسد و

خطا رود و آنچه كه به خطا رفته و به او نرسیده نمی شد كه به او برسد و بداند كه زیان رساننده و

سود دهنده فقط خدای عزوجل است.

theme