arenfa
حدیث

حدیث : حد توكل در کلام امام صادق علیه السلام

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

هیچ چیزی نیست جز اینكه برای آن حدی است. 

راوی گوید: عرض كردم فدایت شوم حد توكل چیست ؟

فرمود : یقین 

عرض كردم : حد یقین چیست ؟

فرمود: حد یقین آن است كه با وجود خداوند از هیچ چیز نترسی.

theme