arenfa
حدیث

حدیث : ریشه اسلام دوستی با اهل بیت است

امام صادق علیه السلام فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اسلام برهنه است و لباس و پوشش آن

حیاست و زیور آن وفا و مردانگی آن كار شایسته نمودن و پایه و ستون آن

پارسایی است و هر چیز بنیاد و ریشه ای دارد و ریشه اسلام دوستی ما

اهل بیت است.

theme