arenfa
imam-hasan-BY-shiawallpapers

حدیث : صفات بهترین مردان در کلام حضرت رسول

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

آیا به شما خبر دهم كه بهترین مردان شما چه كسانی هستند؟

گفتیم : آری ای رسول خدا!

حضرت فرمود:

بهترین مردان شما كسانی هستند كه پرهیزكار، پاكیزه ،

دارای دستانی بخشنده و با سخاوت، از طرف پدر و مادر پاكیزه نژاد باشد،

نیكی كننده به پدر و مادرش باشد و خانواده اش را مجبور نكند كه به دیگری پناه برد.

theme