arenfa
reihanato-nabi-By-Shiawallpapers

حدیث : نشانه سالم بودن یقین شخص مسلمان

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

نشانه سالم بودن یقین شخص مسلمان این است كه مردم را با به خشم آوردن خداوند خوشنود نسازد و آنان را بر آنچه كه خداوند به آنان

عطا نكرده است سرزنش نكند زیرا رزق و روزی را نه حرص حریص به سوی او می كشاند و نه ناخوش داشتن شخص از او باز می دارد

و (بدانید كه ) اگر كسی از شما از روزی خود بگریزد چنانكه از مرگ می گریزد روزی اش او را در می یابد چنانكه مرگ او را در می یابد .

سپس حضرت فرمود :

همانا خداوند به عدل و انصاف خود آرامش و راحتی را در یقین و رضا (به داده الهیقرار داد و اندوه و حزن را در شك و ناخشنودی (از قضای الهی ) قرار داد.

 

یا رب فرج امام ما را برسان

آن صاحب انتقام ما را برسان

گر دیده ی ما لایق دیدارش نیست

بر حضرت او سلام ما را برسان

 

theme