arenfa
حدیث

حدیث : وصیت پیامبر به علی درباره سه خصلت در دنیا و آخرت

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیه السلام روایت كند كه در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام چنین آمده است:

ای علی ! سه خصلت است كه در دنیا و آخرت از بزرگواری های اخلاقی شمرده می شود:

اینكه از كسی كه به تو ستم نموده در گذری و با كسی كه از تو بریده پیوند برقرار كنی و در برابر كسی كه با تو نادانی نموده بردباری به خرج دهی.

theme