arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیات مومن در کلام امام صادق

امام صادق علیه السلام فرمود:

مومن كسی است كه محل كسب روزی اش پاكیزه و خلق و خوی او نیكوست

و درونش بی عیب و نقص است و زیادی دارایی اش را اتفاق می كند

و جلو زیاد سخن گفتن خود را می گیرد و شرش را از مردم باز می دارد

و در مورد خودش با مردم به انصاف و عدالت رفتار می كند.

theme