arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیات شیعیان در کلام امام باقر

امام باقر علیه السلام فرمود:

امیرالمومنین فرمود: شیعیان ما كسانی هستند كه در سایه ولایت ما به یكدیگر بذل و بخشش می كنند،

یكدیگر را در راه دوستی ما دوست می دارند،

در زنده نمودن امر ما با یكدیگر دید و بازدید می كنند،

آنان زمانی كه به خشم آیند ستم نمی كنند و اگر خشنود باشند زیاده روی نمی كنند،

آنان مایه بركت برای همسایگانشان و مایه صلح و سلامت معاشران خود هستند.

theme