arenfa

آرشیو برچسب: امام صادق

حدیث : نشانه سالم بودن یقین شخص مسلمان

reihanato-nabi-By-Shiawallpapers

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: نشانه سالم بودن یقین شخص مسلمان این است كه مردم را با به خشم آوردن خداوند خوشنود نسازد و آنان را بر آنچه كه خداوند به آنان عطا نكرده است سرزنش نكند زیرا رزق و روزی را نه حرص حریص به سوی او می كشاند و نه ناخوش داشتن شخص از او باز ...

ادامه مطلب »

حدیث : مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند

حدیث

 امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در زیر دیوار كجی نشسته بود و در بین مردمان حكم می فرمود، پس برخی از مردم گفتند: در زیر این دیوار منشین كه به خاطر رخنه ای كه دارد ترسناك است. حضرت فرمود: مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند پس از آنجا برخاست و دیوار فرو ریخت.   امیرالمومنین ...

ادامه مطلب »

حدیث : گنج زیر دیوار که حضرت خضر آن را تعمیر کرد

حدیث

صفوان جمال گوید: از امام صادق علیه السلام درباره قول خدای تعالی در داستان حضرت خضر علیه السلام پرسیدم كه می فرماید : و اما آن دیوار (كه تعمیر نمودم ) متعلق به دو كودك یتیم در شهر بود و در زیر آن دیوار گنجی برای آنان نهفته بود حضرت فرمود: به راستی كه آن گنج طلا و نقره نبود ...

ادامه مطلب »

حدیث : خصوصیات شیعه در کلام امام صادق

حدیث

امام صادق علیه السلام فرمود: ای مهزم ! شیعه ما كسی است كه صدایش از گوش خودش تجاوز نكند و كینه و دشمنی اش از دستانش تعدی نكند( كینه اش را عملا ابراز و اعمال نكند) و (در زمان تقیه ) ما را آشكارا مدح و ثنا نگوید، و در مجالست و همنشینی با ما زبان به عیبجویی نگشاید و ...

ادامه مطلب »

حدیث : نشانه های اهل دین در کلام امام صادق

حدیث

 امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا اهل دین نشانه هایی دارند كه به آن نشانه ها شناخته می شوند: راستی در گفتار و امانتداری و وفای به پیمان و پیوند با خویشان و مهربانی با ناتوانان و كمی معاشرت و مخالطت با زنان (یا اینكه فرمود: كمی جماع با زنان ) و بذل احسان و حسن ...

ادامه مطلب »
theme