arenfa

آرشیو برچسب: حدیث : خصلت مومن :پوشاندن راز، مدارا با مردم و صبر در سختی

حدیث : خصلت مومن :پوشاندن راز، مدارا با مردم و صبر در سختی

حدیث

دلهاث غلام امام رضا علیه السلام روایت كند كه از حضرت شنیدم كه می فرمود: مومن مومن نیست مگر اینكه در او سه خصلت باشد.  سپس حدیث ما قبل را آورده است و در آن اضافه نموده است : رازش را می پوشاند و با مردمان مدارا می كند و در سختی ها و مشكلات صبر پیشه می سازد.

ادامه مطلب »
theme