arenfa

آرشیو برچسب: خداوند بر هر عضوی از اعضای تو واجبی را اختصاص داده

حدیث : خداوند بر هر عضوی از اعضای تو واجبی را اختصاص داده

وصیت حضرت علی

حدیث : در وصیت امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش محمد بن حنفیه آمده است که حضرت فرمود: ای پسر دلبندم! چیزی را كه نمی دانی مگو بلكه هر چیزی را هم كه می دانی بر زبان میاور زیرا خداوند بر تمامی اعضای تو اموری را واجب ساخته كه به وسیله آنها در روز قیامت بر تو حجت و دلیلی می ...

ادامه مطلب »
theme