arenfa

آرشیو برچسب: مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند

حدیث : مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند

حدیث

 امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در زیر دیوار كجی نشسته بود و در بین مردمان حكم می فرمود، پس برخی از مردم گفتند: در زیر این دیوار منشین كه به خاطر رخنه ای كه دارد ترسناك است. حضرت فرمود: مرد را اجلش حفظ و نگاهبانی می كند پس از آنجا برخاست و دیوار فرو ریخت.   امیرالمومنین ...

ادامه مطلب »
theme