arenfa
حدیث

حدیث : بندگان برجسته و شایسته در کلام امام صادق علیه السلام

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

همانا برای خداوند بندگان برجسته و شایسته ای وجود دارد كه خداوند آنها را از همین آفرینش

و زمین خود آفریده است و آنان را برای برطرف كردن نیازهای برادران دینی آفریده،

آنان حمد و سپاس را مایه مجد و بزرگی می دانند و خداوند سبحان بزرگواری های اخلاقی را

دوست می دارد و در خطاب نمودن به پیامبرش فرموده است :

همانا تو بر اخلاقی بزرگ هستی كه این اخلاق بزرگ همان سخاوت و خوش خلقی است.

 

theme