arenfa
حدیث

حدیث : خصوصیان مومن در کلام امام صادق

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود:

مومن دارای توانایی در دینداری و ثبات در نرمی و ایمان در یقین

و حرص در دریافت دانش و نشاط در هدایت و نیكی در پایداری و دانش در بردباری

و زیركی در مدارا و سخاوت در مسیر حق

و میانه روی در هنگام ثروتمندی و تحمل در زمانِ نداری

و عفو در وقت قدرت و فرمانبرداری خدا در پند و اندرز دادن

و باز ایستادن از شهوترانی و پارسایی در هنگام خواهش نفس و حرص در جهاد

و نماز در وقت گرفتاری و صبر در سختی است و در فتنه ها با وقار

و در دشواری ها صبور و در فراخی شكرگزار است

و غیبت نمی كند و تكبر نمی ورزد و از خویشاوندان نمی برد و سستی كننده نیست

و درشتخوی و خشن نیست و چشمش بر او پیشی نمی گیرد

(یعنی اینگونه نیست كه ابتدا نگاه كند و سپس از نگاه خود پشیمان شود بلكه از آغاز نگاه نمی كند)

و شكمش او را رسوا نمی كند و عورتش بر او چیره نمی شود

و بر مردم حسد نمی ورزد، سرزنش می شود و سرزنش نمی كند

و اهل اسراف نیست ، ستمدیده را یاری می كند و بر بیچاره رحم می آورد،

نفس او از او در سختی است و مردم از او در  راحتی اند،

میل به عزت و ارجمندی دنیا ندارد و از ذلت دنیا بی تابی نمی كند،

مردم می كوشندكه روی آورند و كوشش او در این است كه به كار خود (و تهذیب نفس خود) مشغول باشد،

دربردباری اش كمبودی نیست و در راءی و نظرش سستی راه ندارد

و در دینش زیان و خسارت نباشد، كسی را كه از او مشورت خواهد راهنمایی می كند

و كسی را كه از او درخواست كمك كند كمك می كند و از فحش و نادانی ترسان است.

theme