arenfa
حدیث

حدیث : بهترین بندگان در کلام امام باقر

امام باقر علیه السلام فرمود:

از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله سوال شد كه بهترین بندگان  چه كسانی هستند؟

فرمود: آنان كسانی هستند كه هر گاه نیكی كنند شاد می شوند

و هنگامی كه بدی كنند طلب مغفرت می كنند

و هنگامی كه به آنان عطا شود قدردانی می كنند

و زمانی كه به بلایی دچار شوند صبر پیشه كنند

و هنگامی كه خشمگین شوند ببخشایند.

theme