arenfa

آرشیو نویسنده: hadith_admin

حدیث : انفاق و توسعه دادن به اندازه، رفتار عادلانه

حدیث

امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام فرمود: از اخلاق مومن انفاق نمودن به اندازه نیازمندی و توسعه دادن (به زندگی نیازمندان) به اندازه فراخی (زندگی خود) و رفتار عادلانه با مردم و آغاز نمودن به سلام بر مردم.

ادامه مطلب »

حدیث : شناختن اینكه دین مسلمان به كمال رسیده است

حدیث

امام صادق علیه السلام می فرماید امام سجاد علیه السلام می فرمود: همانا شناختن اینكه دین مسلمان به كمال رسیده است به چند امر است : ترك سخن نمودنش در امور بیهوده و بی مربوط و كم جدال نمودنش و بردباری اش و شكیبایی اش و خوش خلقی اش.

ادامه مطلب »

حدیث : خصوصیات خردمندان در کلام پیامبر

حدیث

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین شما خردمندانند. گفته شد: ای رسول خدا چه كسانی خردمندانند؟ فرمود :آنان صاحبان اخلاق نیكو و عقلهای گرانمایه و اهل پیوند با خویشاوندان و نیكی به مادران و پدران و رسیدگی كننده به همسایگان و یتیمان اند و (به مسكینان) طعام می خورانند و به صورت آشكار به همگان سلام می كنند ...

ادامه مطلب »

حدیث : بهترین بندگان در کلام امام باقر

حدیث

امام باقر علیه السلام فرمود: از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله سوال شد كه بهترین بندگان  چه كسانی هستند؟ فرمود: آنان كسانی هستند كه هر گاه نیكی كنند شاد می شوند و هنگامی كه بدی كنند طلب مغفرت می كنند و هنگامی كه به آنان عطا شود قدردانی می كنند و زمانی كه به بلایی دچار شوند صبر ...

ادامه مطلب »

حدیث : نشانه های اهل دین در کلام امام صادق

حدیث

 امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا اهل دین نشانه هایی دارند كه به آن نشانه ها شناخته می شوند: راستی در گفتار و امانتداری و وفای به پیمان و پیوند با خویشان و مهربانی با ناتوانان و كمی معاشرت و مخالطت با زنان (یا اینكه فرمود: كمی جماع با زنان ) و بذل احسان و حسن ...

ادامه مطلب »

حدیث : خصلت های ایمان در کلام پیامبر

حدیث

از فاطمه دختر حسین بن علی علیه السلام روایت است كه فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه خصلت است كه كسی كه این سه خصلت در او باشد خصلتهای ایمان را به طور كامل داراست : هنگامی كه خوشنود است خوشنودی اش او را در باطل داخل نمی كند و هنگامی كه خشمگین است خشمش او ...

ادامه مطلب »

حدیث : خصوصیات شیعیان در کلام امام باقر

حدیث

امام باقر علیه السلام فرمود: امیرالمومنین فرمود: شیعیان ما كسانی هستند كه در سایه ولایت ما به یكدیگر بذل و بخشش می كنند، یكدیگر را در راه دوستی ما دوست می دارند، در زنده نمودن امر ما با یكدیگر دید و بازدید می كنند، آنان زمانی كه به خشم آیند ستم نمی كنند و اگر خشنود باشند زیاده روی نمی ...

ادامه مطلب »

حدیث : خصوصیات مومن در کلام امام صادق

حدیث

امام صادق علیه السلام فرمود: مومن كسی است كه محل كسب روزی اش پاكیزه و خلق و خوی او نیكوست و درونش بی عیب و نقص است و زیادی دارایی اش را اتفاق می كند و جلو زیاد سخن گفتن خود را می گیرد و شرش را از مردم باز می دارد و در مورد خودش با مردم به انصاف ...

ادامه مطلب »

حدیث : خصوصیات مومن در کلام امام صادق

حدیث

امام صادق علیه السلام فرمود: مومن بردباری است كه بردباری اش از روی نادانی نیست و اگر با او از روی نادانی و حماقت رفتار شود او بردباری به خرج می دهد و به كسی ستم نمی كند و اگر به او ستمی شد می بخشاید و بخل نمی ورزد و اگر به او بخل ورزیده شد صبر پیشه می ...

ادامه مطلب »

حدیث : حصوصیات شیعیان در کلام امام صادق

حدیث

 امام صادق علیه السلام : همانا شیعیان علی علیه السلام شكم هاشان تهی و لب هاشان خشكیده بود، اهل مهربانی و علم و بردباری بودند، به پارسایی شناخته می شدند پ س با پرهیزكاری و تلاش ما را بر شیعه بودنتان یاری كنید.

ادامه مطلب »
theme