arenfa

حدیث : جوهره و اصل اسلام در بیان حضرت علی

نجف

 امیرالمومنین علیه السلام فرمود: جوهره و اصل اسلام را چنان ترسیم و بیان می كنم كه كسی پیش از من چنین بیان ننموده و پس از من نیز جز به همین گونه ای كه می گویم كسی (بهتر از) آن را بیان نخواهد كرد: همانا اسلام همان تسلیم (در برابر حق تعالی ) است و تسلیم همان باور داشتن است ...

ادامه مطلب »

حدیث :بزرگواری های اخلاقی از نگاه امام صادق

حدیث

امام صادق علیه السلام فرمود: بزرگواری های اخلاقی ده چیز است، پس اگر توانایی آن داری كه این اخلاق در تو باشد پس اقدام كن زیرا این مكارم گاه باشد كه در مرد هست ولی در فرزندش نیست و گاه در فرزند هست و در پدرش نیست و گاه در بنده هست و در آزاد نیست و آنها عبارتند از: ...

ادامه مطلب »

حدیث : وصیت پیامبر به علی درباره سه خصلت در دنیا و آخرت

حدیث

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیه السلام روایت كند كه در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام چنین آمده است: ای علی ! سه خصلت است كه در دنیا و آخرت از بزرگواری های اخلاقی شمرده می شود: اینكه از كسی كه به تو ستم نموده در گذری و با كسی كه از تو ...

ادامه مطلب »

حدیث : سفارش رسول به علی ع درباره داشتن حفظ چند خصلت

حدیث

امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی ! تو را درباره خودت به داشتن چند خصلت سفارش می كنم اینها را حفظ كن، سپس فرمود: خداوندا او را یاری كن. اما خصلت اول راستگویی است مبادا هرگز دروغی از دهان تو بیرون آید، دوم پارسایی است مبادا هرگز ...

ادامه مطلب »

حدیث : اختصاص بزرگواری های اخلاقی به رسول خدا

حدیث

امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند بزرگواری های اخلاقی را به رسول خود اختصاص داد. پس خود را بیازمایید اگر آن مكارم در وجود شما باشد خدای را سپاس گویید و در طلب زیادی آنها به سوی خدا زاری كنید. پس عدد آنها را ده عدد ذكر كرده است: یقین و قناعت و صبر و شكر و بردباری و ...

ادامه مطلب »

حدیث : بررسی حق همه چیز نسبت انسان

حق

در روایت از امام معصوم موضوع بسیار مهمی است که آن: بررسی حق همه چیز نسبت انسان است . از امام سجاد علیه السلام روایت است كه فرمود: حق خدای بزرگ حق خدای بزرگ بر تو این است كه تنها او را پرستش كنی و چیزی را شریك او به شمار نیاوری پس هر گاه از روی اخلاص و صفای ...

ادامه مطلب »

حدیث : از آنچه كه به آن علم نداری پیروی مكن

پیروی

از امام سجاد علیه السلام روایت است كه فرمود: بر تو روا نیست كه هر آنچه خواهی بگویی زیرا خداوند می فرماید: «از آنچه كه به آن علم نداری پیروی مكن» و بر تو روا نیست كه هر آنچه خواهی بشنوی زیرا خدای عزوجل می فرماید: «همانا گوش و چشم و دل همه مورد پرسش واقع خواهند شد»

ادامه مطلب »

حدیث : خداوند بر هر عضوی از اعضای تو واجبی را اختصاص داده

وصیت حضرت علی

حدیث : در وصیت امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش محمد بن حنفیه آمده است که حضرت فرمود: ای پسر دلبندم! چیزی را كه نمی دانی مگو بلكه هر چیزی را هم كه می دانی بر زبان میاور زیرا خداوند بر تمامی اعضای تو اموری را واجب ساخته كه به وسیله آنها در روز قیامت بر تو حجت و دلیلی می ...

ادامه مطلب »

حدیث : ایمان ، گواھى به توحید و نبوت

ایمان

جمیل بن دراج گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ایمان پرسیدم حضرت فرمود: ایمان عبارت است از گواهی دادن به اینكه هیچ معبودی جز خدا نیست و اینكه محمد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست. جمیل گوید: عرض كردم : آیا این گواهی دادن ، عمل شمرده می شود؟ حضرت فرمود: آری، دوباره عرض كردم: پس عمل از ...

ادامه مطلب »

حدیث : ایمان اعتقاد به خدا و تصدیق نمودن به كتاب خدا و نافرمانی نكردن خدا

ایمان

ابی بصیر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض كردم : خیثمه به ما خبر داد كه از شما درباره ایمان پرسیده است و شما پاسخ داده اید كه : ایمان عبارت است از: اعتقاد به خدا و تصدیق نمودن به كتاب خدا و نافرمانی نكردن خدا، حضرت فرمود: آری خیثمه درست گفته است.

ادامه مطلب »
theme