arenfa

آرشیو برچسب: اخلاق نیکو

حدیث : اخلاق نیکو به پیامبران اختصاص داده شده است

15

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: ما كسی را دوست می داریم كه خردمند، فهمیده ، دارای فهم عمیق در دین ، بردبار، مداراكننده ، صبور، راستگو و وفادار باشد، خداوند عزوجل اخلاق نیكو را به پیامبران اختصاص داده پس كسی كه دارای اخلاق پسندیده است خداوند را بر داشتن آن اخلاق سپاس گوید و كسی كه ...

ادامه مطلب »
theme