arenfa

آرشیو برچسب: امام صادق علیه السلام

حدیث : حد توكل در کلام امام صادق علیه السلام

حدیث

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: هیچ چیزی نیست جز اینكه برای آن حدی است.  راوی گوید: عرض كردم فدایت شوم حد توكل چیست ؟ فرمود : یقین  عرض كردم : حد یقین چیست ؟ فرمود: حد یقین آن است كه با وجود خداوند از هیچ چیز نترسی.

ادامه مطلب »

حدیث : اخلاق نیك درکلام امام صادق علیه السلام

حدیث

حماد بن عثمان گوید: مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! اخلاق نیك را به من خبر ده ، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : چشم پوشی و گذشت از كسی كه به تو ستم روا داشته و پیوند با كسی كه از تو بریده و عطا كردن به كسی كه تو ...

ادامه مطلب »

حدیث : اختصاص بزرگواری های اخلاقی به رسول خدا

حدیث

امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند بزرگواری های اخلاقی را به رسول خود اختصاص داد. پس خود را بیازمایید اگر آن مكارم در وجود شما باشد خدای را سپاس گویید و در طلب زیادی آنها به سوی خدا زاری كنید. پس عدد آنها را ده عدد ذكر كرده است: یقین و قناعت و صبر و شكر و بردباری و ...

ادامه مطلب »
theme