arenfa

آرشیو برچسب: نفس

حدیث : مالك نفس خويش

جهاد

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: كسی كه در هنگام فریفته شدن به چیزی و هنگام ترس و زمانی كه میل به چیزی پیدا می كند و یا خشمگین و یا خوشنود می گردد مالك نفس خویش باشد (خود را نگاه دارد) خداوند بدن او را بر آتش حرام می گرداند.  

ادامه مطلب »

حدیث : توصیه امام صادق در باره قلب ، دانش ، نفس ، اموال

امام صادق علیه السلام به مردی فرمود: قلبت را (برای خودت ) به مثابه همدمی مهربان و به منزله فرزندی كه با تو دوستی خالصانه دارد قرار ده و دانشت را همچون پدری كه از او پیروی می كنی و نفست را همانند دشمنی كه با او به پیكار برخاسته ای و مال و دارایی ات را امانت و عاریتی ...

ادامه مطلب »

حدیث : بنگر كه چگونه به كار نفس خویش می پردازی

جهاد

امام صادق علیه السلام به مردی فرمود: تو طبیب خود هستی و بیماری برای تو روشن و آشكار گردیده است و نشانه تندرستی و سلامت را دانسته ای و بر داروی دردت نیز راهنمایی شده ای، پس بنگر كه چگونه به كار نفس خویش می پردازی.

ادامه مطلب »

حدیث : فرمایش پیامبر (ص) : پیكار بزرگتر پیكار با نفس است

مدینه

از امام صادق علیه السلام روایت است كه فرمود: پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله عده ای را به جنگ فرستاد، چون از جنگ بازگشتند فرمود: آفرین به گروهی كه پیكار كوچكتر را سپری كردند و پیكار بزرگتر بر عهده آنان به جای مانده است ، گفته شد: ای فرستاده خدا! پیكار بزرگتر چیست؟ فرمود پیكار با نفس.

ادامه مطلب »
theme